Erfbelasting, successierecht en de WOZ-waarde


Indien u een erfgenaam bent en een erfenis ontvangt, bent u in de meeste gevallen erfbelasting (voorheen successierecht) verschuldigd. De hoogte van de erfbelasting wordt bepaald aan de hand van uw relatie tot de overledene, de zogenaamde erflater. Zo wordt er onder andere gekeken naar het feit of u wel of geen familie van de overledene bent, wordt er gekeken naar de waarde van de erfenis die u ontvangt en wordt er tevens gekeken naar de eventuele (gedeeltelijke) vrijstellingen.

Indien één of meerdere (niet-)woningen onderdeel uitmaken van de boedel, betaalt u erfbelasting over de waarde van dit pand/deze panden. Voor deze waarde geldt de WOZ-waarde als uitgangspunt. Het belang van een juiste WOZ-waarde is dan ook zeer groot. Hoe groot, wordt al snel duidelijk als u een blik werpt op onderstaande tarieven.

Belaste erfenis Tariefgroep 1:
Partner, (Pleeg)kinderen
Tariefgroep 1a:
Kleinkinderen en verdere afstammelingen
Tariefgroep 2:
Overige erfgenamen
€ 0,- tot € 118.708,- 10% 18% 30%
€ 118.708,- en meer 20% 36% 40%

Zoals u ziet, is het belang al snel enkele duizenden tot zelfs tienduizenden Euro's; een conclusie, die inmiddels ook door veel andere erfgenamen is getrokken getuige het grote aantal zaken dat WOZ-specialisten inzake deze kwestie heeft behandeld. Voor een inschatting van uw voordeel aan de hand van een concreet voorbeeld kunt u gebruik maken van de erfbelastingvoordeelcalculator hieronder.

Wilt u zich ook aanmelden en/of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons of raadpleeg de ‘Frequently Asked Questions’ via onderstaande link. Wij zijn u graag van dienst! Bovendien, en minstens zo belangrijk, biedt WOZ-specialisten in beginsel haar werkzaamheden op basis van no cure no pay aan.

Bereken vrijblijvend uw erfbelastingvoordeel


Tariefgroep
WOZ-Waarde volgens gemeente
WOZ-Waarde volgens u
 
   
Bereken direct uw voordeel

Wanneer u een of meerdere panden erft, dan betaalt u erfbelasting over de waarde van deze erfenis. Dit gebeurt op basis van de WOZ-waarde. Bij een onjuiste WOZ-waarde, betaalt u tot duizenden euro's te veel. WOZ-specialisten kan u hierbij helpen. Bereken direct uw voordeel met de calculator die u linksonderaan deze pagina vindt.


Download onze brochure

Wilt u meer informatie? Download dan direct de gratis brochure. Voor vragen en opmerkingen kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.


Veelgestelde vragen

Klik hier voor een overzicht van de meest gestelde vragen (FAQ's) inzage de erfbelasting en de WOZ-waarde.


comments powered by Disqus