Wie zijn WOZ-specialisten?


WOZ-specialisten is een initiatief van WOZ-diensten B.V. en onze onderneming houdt zich bezig met het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures in het kader van de wet WOZ.
Onze ervaren juristen zijn gespecialiseerd in bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van de Wet WOZ (Wet Waardering onroerende zaken).

De gemeente is verplicht jaarlijks de WOZ-waarde van alle onroerende zaken vast te stellen. Deze WOZ-waarde wordt gebruikt voor de heffing van de Onroerende-zaakbelasting, de aanslag van het waterschap, de aanslag inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), de schenk- en erfbelasting en de vennootschapsbelasting (afschrijving tot 50% van de WOZ-waarde bij eigen gebruik). Kortom, een juist vastgestelde waarde is wel degelijk van belang!

Wilt u weten of uw WOZ-waarde correct is vastgesteld? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! WOZ-specialisten dient geheel kostenneutraal een bezwaar- en/of beroepschrift in tegen een te hoge WOZ-waarde.  

Wij werken onder andere samen met Vereniging Eigen Huis, Vereniging Vastgoed Belang en VBO Makelaar
. Jaarlijks realiseren wij samen met deze partners voor onze duizenden opdrachtgevers een belastingbesparing. 
 
Door mr. M. Hasselman
-->